Αληθές ή ...Άληθες ;
cell
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


Χρέους Ανάβαση, δραχμής "σκούφια",...
1710 αναγνώστες
Σάββατο, 24 Απριλίου 2010
03:19

 

Χρέους Ανάβαση.

Από το 1824 μέχρι το 1898, που η Ελλάδα ετέθη υπό Διεθνή οικονομικό έλεγχο, είχαμε πάρει 10 δάνεια συνολικού ποσού 920 εκατ. γαλλικών φράγκων (γφρ.), από τα οποία τα 270 εκατ. γφρ. ήταν έξοδα-κρατήσεις μεσαζόντων και τραπεζών. Τα υπόλοιπα διατέθηκαν κατά σειρά για αμοιβές αγωνιστών, έξοδα αντιβασιλείας, για την οργάνωση Βαυαρικού στρατού, για αποζημίωση στην Τουρκία για τον ατυχή πόλεμο του 1897 και λίγα για επενδύσεις την περίοδο Χ. Τρικούπη (Σιδηρόδρομοι κ.λπ.).

Από το 1898 μέχρι το 1932 πήραμε άλλα 1.280 εκατ. γφρ., που χρησιμοποιήθηκαν εκτός από την εξυπηρέτηση παλαιών δανείων, για τους Βαλκανικούς πολέμους, για αποκατάσταση προσφύγων κ.λπ.

Για να γίνει κατανοητή η εκμετάλλευση της χώρας μας από τους δανειστές, αρκεί να σημειώσουμε ότι μέχρι το 1932 είχαμε πληρώσει 130 εκατ. γφρ. περισσότερα από ό,τι είχαμε πάρει και χρωστούσαμε ακόμα 2 δισ. εκατ. γφρ.

Από το 1932 μέχρι το 1945 δεν είχαμε εξωτερικό δανεισμό, ενώ είχε παγώσει η εξυπηρέτηση των παλαιών δανείων λόγω της παγκόσμιας κρίσης και του πολέμου.

Την περίοδο 1946-1967, που ήταν και από τις δυσκολότερες περιόδους για τη χώρα μας, η Ελλάδα θα συνάψει συνολικά δάνεια ύψους 406 εκατ. δολ. για την αντιμετώπιση δαπανών του εμφυλίου πολέμου και κυρίως για σημαντικά έργα υποδομής, που έθεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της χώρας. Την περίοδο αυτή διακανονίστηκε το 97% του εξωτερικού προπολεμικού Δημόσιου Χρέους.

Την περίοδο της δικτατορίας ο εξωτερικός δανεισμός σημείωσε πολύ μικρή αύξηση, και τελικά το εξωτερικό Δημόσιο Χρέος το 1974 ήταν 115 δισ. δρχ. (22% του ΑΕΠ).

Η περίοδος 1974-1981 ...το εξωτερικό Δημόσιο Χρέος το 1981 ήταν 672 δισ. δρχ. (29,7% του ΑΕΠ).

Η έκρηξη του χρέους και η ανεπανόρθωτη ζημιά έγινε την περίοδο 1981-1989. Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ότι η τότε Κυβέρνηση έπαιρνε κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα και ένα δάνειο, από οπουδήποτε και με οποιουσδήποτε όρους, με εξόφληση την επόμενη 10ετία.

Έτσι, το Δημόσιο Χρέος από 672 δισ. δρχ. το 1981 (29,7% του ΑΕΠ) εκτινάχθηκε το 1989 στα 9.200 δισ. δρχ. (65,7% του ΑΕΠ) και το 1990 που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία είχε φτάσει στα 11.100 δισ. δρχ. (80,7% του ΑΕΠ).

Την περίοδο 1990-1993,το Δημόσιο Χρέος το 1993 που ανέλαβε και πάλι το ΠΑΣΟΚ  ανήλθε στα 23.000 δισ. δρχ. (68,8 δισ. ευρώ).

Την επόμενη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 1993-2004 το Δημόσιο Χρέος αυξήθηκε από 68,8 δισ. ευρώ σε 170 δισ. ευρώ.

Η Νέα Δημοκρατία από το 2004 έως το 2009 δανείστηκε για την καταβολή τόκων 62 δισ. ευρώ, για αποπληρωμή ολυμπιακών έργων και παλαιών χρεών για εξοπλισμούς 20 δισ. ευρώ και 18 δισ. ευρώ για κάλυψη ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Με αποτέλεσμα, να παραδώσει στο ΠΑΣΟΚ Δημόσιο Χρέος 270 δισ. ευρώ.

http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=4245

Ενώ λοιπόν το 1974 το δημόσιο χρέος αντιπροσώπευε 115 δις δρχ., το 1981 είχε φτάσει τα 672 δις δρχ. (άνοδος 488%) και το 1989 είχε εκτιναχθεί στα 9,2 τρις δρχ., ήτοι αύξηση 1.370%.

                                        

                                          armahellas.gr

Έτσι, από το 22% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) που ήταν το 1974, στο τέλος της πρώτης περιόδου του ΠΑΣΟΚ το δημόσιο συνολικό χρέος αντιπροσώπευε 86% του ΑΕΠ. Κατά κεφαλήν, είχε εκτοξευθεί από 130.000 δρχ. ετησίως σε 921.000 δρχ., δηλαδή είχε πολλαπλασιαστεί περίπου επί επτά  μέσα σε λιγότερα από 15 χρόνια! Ας σημειωθεί επίσης, ότι η Ελλάδα από 4,6 δις δολάρια εξωτερικό χρέος που είχε το 1981, στα τέλη του 1989 χρωστούσε στο εξωτερικό 26 δις δολάρια – ποσόν αστρονομικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια περίοδο η χώρα είχε εισπράξει επιπλέον καθαρά 16 δις δολάρια από κοινοτικές επιδοτήσεις. (Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Εστία»).Με άλλα λόγια κατά την πρώτη πασοκική περίοδο εφηρμόσθη πολιτική, η οποία στήριζε την εγχώρια κατανάλωση στον δανεισμό και διόγκωνε το κράτος με κοινοτικούς πόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έλλειμμα των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, από 11 δις δρχ. που ήταν στα τέλη του 1981, ξεπερνούσε τα 485 δις δρχ. στις αρχές του 1995. Δηλαδή είχε πολλαπλασιαστεί επί σαράντα, φαινόμενο ρεκόρ για χώρα μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ)!

 

 

Δραχμής "σκούφια". 

Από την εποχή της νομαδικής ζωής έως την εγκατάστασή του σε οργανωμένες κοινότητες, ο άνθρωπος βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρόβλημα της εξευρέσεως των απαραιτήτων για την επιβίωσή του. Στην αρχή χρησιμοποίησε ως μέσο συναλλαγής διάφορα πλεονάζοντα αγαθά. Όμως έτσι έπρεπε να υπάρχουν πάντοτε πράγματα απαραίτητα για τον άλλο. Καθιερώθηκε λοιπόν αρχικά, ως κοινό μέσο συναλλαγής, κάτι που όλοι είχαν, τα βοσκήματα.

Με την πάροδο όμως του χρόνου ο άνθρωπος συνειδητοποίησε την ανάγκη για ένα εύχρηστο, διαιρετό και αποθηκεύσιμο μέσο συναλλαγής. Αυτό που αναζητούσε  το βρήκε στο μέταλλο, ενώ παράλληλα διαδόθηκε η χρήση του ζυγού, που έδιδε στο μέταλλο καθορισμένη αξία. Έτσι λοιπόν άρχισε να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του το τάλαντο, μία χάλκινη πλάκα σε σχήμα δοράς βοοειδούς.

Στο επόμενο βήμα, χρησιμοποιήθηκε ως μέσο συναλλαγής ο οβελός (οβολός), ράβδος από σίδηρο, όμοιος με τους μαγειρικούς οβελούς, τις σούβλες *.  

 

 

 Το πάχος του οβελού ήταν τέτοιο που η παλάμη μπορούσε να κρατήσει έξι μαζί. Έτσι από το ρήμα δράττομαι, που σημαίνει πιάνω σφικτά την ποσότητα που χωρά στην παλάμη, προέρχεται η λέξη δραχμή, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε τη νομισματική μας μονάδα. Στην ιστορία μάλιστα της δραχμής, καθιερώθηκε και η νομισματική αξία ότι 6 οβελοί ισοδυναμούν με μία δραχμή.

                                     

Πηγή : Alphanunismatics.gr

................ 

Από τα βοσκήματα στη δραχμή, στάση ...στο ευρώ και τανάπαλιν…;

Η Λαμπρή παρήλθε,

το "ταμείο" ήλθε,

οι "οβελοί - σούβλες"  δεν θα "ξαποστάσουν"!...

"σούβλισμα" αλλάσσουν!

                                                    

Στα πλαίσια της «δια βίου μάθησης»…:

 «Οποιαδήποτε κοινωνία παραχωρήσει λίγη ελευθερία για να κερδίσει λίγη   ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο και θα χάσει και τα δύο.»
                                      Βενιαμίν Φραγκλίνοσ

                    

                                                                

                                        Μουσική στίχοι: Δημήτρης Καρράς

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Σχόλια

24/04 09:46  Λουκρητια
"Με άλλα λόγια κατά την πρώτη πασοκική περίοδο εφηρμόσθη πολιτική, η οποία στήριζε την εγχώρια κατανάλωση στον δανεισμό και διόγκωνε το κράτος με κοινοτικούς πόρους".


Και να επροκειτο για εγχωρια καταναλωση εγχωριως παραγομενων προϊοντων...Εδω φροντισαν να κλεισουν τις βιομηχανιες σε πρωτη φαση,αρχης γενομενης απο τον "εθναρχη" κατα την λεγομενη "σοσιαλιστικη περιοδο Καραμανλη" κι αργοτερα ψηφισαν νομους που διευκολυναν τους εναπομειναντες και τους επιδοτουσαν κιολας να τα μαζεψουν και να πανε σε ομορες χειμαζομενες χωρες,οπου τα ημερομισθια ηταν της πεινας.Ρημαγμενη χωρα ειμαστε πλεον,αντιο ζωη.Ελπιζω να μην χρειαστει να περασουμε παλι απ'τα...βοσκηματα!Διοτι την δραχμουλα θα την ξαναδουμε οσονουπω,εστω και βαφτισμενη με νεο,μοντερνο ονομα.Οπως "νεοευρω" ας πουμε η κατι τετοιο.
24/04 11:19  τσατσαρα
ευγε...
24/04 11:22  τσατσαρα
Και εγώ που νόμιζα ότι φαγώθηκαν μόνο τα λεφτά των επιδοτήσεων...
24/04 11:41  Goldmine
Πολυσύνθετη ανάρτηση, καλοβαλμένη και άψογη. To ανανεωμένο σας ιστολόγιο ας αποτελέσει δημιουργικό πρότυπο έμπνευσης. Χρειάζονται πινελιές παρόμοιες μέσα στην κατήφεια της ιστορικής μας κατηφόρας.
Πολλά πεντάστερα και κλικ στην πρόταση προβολής του ιστολογίου σας κι από μένα.
Καλημέρα σας, αγαπητέ e-φίλε!
24/04 19:45  cell
@Καλησπέρα Λουκρητία,

Η εγχώρια παραγωγή προάγει την οικονομική αυτοτέλεια και ενδεχομένως εμπεδώνει νοικοκυροσύνη,
περιβάλλοντα δυσμενή για την "ανάβαση"
του χρέους
ή και της δουλοπρεπούς συναίνεσης(συγκοινωνούντα τα δοχεία ενίοτε…) στις "παραγγελίες" των εταίρων μας. Αποψίλωση λοιπόν των Μπλα-μπλα ΑΕ,ΑΒΕΕ,…κοκ και εισαγωγή των ποικιλιών Φρου Φρου Hellas ΑΕ,ΑΕΕ…μοδάτες και οι ΕΠΕ …οι μονοπρόσωπες…
Αρμέγουμε λαγούς και κουρεύομε χελώνες …

@καλησπέρα τσατσαρα!
24/04 20:04  cell
Λοιπόν,αγαπητή Gold, παιδεύτηκα αρκετά για την ανανέωση...
δεν το ‘χω το…τεχνολογείν :-)
Βάζει ιδέες ο Ναός αλλά και η επικαιρότητα(με διάθεση αντίδρασης σ’ αυτήν) για περισσότερο… χρώμα.
«πεντάστερα και κλικ στην πρόταση προβολής του ιστολογίου»
Καλοδεχούμενα μετ’ ευχαριστιών!...δεν είναι σκοπούμενα αφ’ ενός, αφετέρου «στο ξύλο, να λες ΟΧΙ»...

Καλησπέρα αγαπητή e-φίλη :-)
24/04 22:25  Goldmine
Λοιπόν σας απαντώ εδώ μια κι έξω ευχαριστώντας και για το σχόλιό σας στο δικό μου ιστολόγιο: Οικονομία χρόνου γαρ:-)
Απευθύνεσθε σε παθούσα και μαθούσα που έχει απεριόριστη κατανόηση για τους ομοιοπαθείς του είδους:-)

Λέτε "δεν το ‘χω το…τεχνολογείν :-)"
Αλλά το "ιστολογείν" - δικός σας ο όρος - τόχετε:-) Συνεχίστε και πάντα τα άλλα προστεθήσονται ...
Καλό βράδυ σε σας και τους επισκέπτες σας!
24/04 23:13  jerri
Πολύ ενδιαφέρον...
25/04 21:29  cell
Gold,
σεβαστή και ιδιαιτέρως ενθαρρυντική η δική σας προτροπή συνέχειας...αναρτήσεων στο παρόν ιστολόγιο! Σας καλησπερίζω...
jerri,
πραγματικά ενδιαφέρουσες, αναμένονται οι ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ προσεχώς! Καλησπέρα.

"Το γεμάτο αρρώστειες δέντρο πρέπει να το κλαδέψεις πολύ για να μπορέσει να ξαναφουντώσει και να καρπίσει"
Τούτος δω(Αλ.Παπαδόπουλος) αλληγορεί με νόημα και δεν αερολογεί...
Αρκεί να μη μπερδέψουν τα κλαδιά με τις ρίζες,
προκρίνοντας "κλαδευτή" ελέω "Επωνύμου" και όχι αποδεδειγμένων δεξιοτήτων!
Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/8H καλή μέρα από το πρωί φαίνεται — Μετεκλογικά 'τροχιοδεικτικά'