Αληθές ή ...Άληθες ;
cell
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


Αρίστου Τέλους Πολιτικά - Μύρτις, η έφηβος ετών...2500.
806 αναγνώστες
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010
14:23

Παναγίας Μυρτιδιώτισσας

 

Άριστος : υπερθετικός του αγαθός(καλός,γενναίος,ευγενής).

Τέλος     : το πέρας αλλά και ο επιδιωκόμενος σκοπός, το κύριον ζήτημα.                                                                               

Αριστοτέλους πολιτικά 1279a22–1281a10: Τα είδη των πολιτευμάτων. Τα ορθά πολιτεύματα και οι παρεκκλίσεις από αυτά:

...Αφού λοιπόν «πολιτεία» και «πολίτευμα» είναι ταυτόσημα, το πολίτευμα δε είναι η κυρίαρχος των πόλεων εξουσία, κατ' ανάγκην δε η κυρίαρχος αύτη εξουσία εκπροσωπείται ή υπό του ενός ή υπό των ολίγων ή υπό των πολλών, όταν μεν ο είς ή οι ολίγοι ή οι πολλοί προς το κοινόν συμφέρον άρχουν, κατ' ανάγκην (30) αι πολιτείαι αύται είναι ορθαί, αι δε πολιτείαι, καθ' ας η αρχή ασκείται προς το ίδιον συμφέρον ή του ενός ή των ολίγων ή των πολλών, παρεκβάσεις (η παρούσα ενταύθα...λ.χ ).

Διότι το ζήτημα τίθεται ούτως: ή δεν είναι πολίται οι μετέχοντες της πολιτικής κοινωνίας, ή είναι, οπότε πρέπει να κοινωνούν του συμφέροντος.

Ονομάζομεν δε συνήθως την μεν μοναρχίαν την αποβλέπουσαν εις το κοινόν συμφέρον   β α σ ι λ ε ί α ν,

την αρχήν αφ' ετέρου των ολίγων μεν, (35) πλειόνων δε του ενός, α ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ί α ν (ή διά το ότι άρχουν οι άριστοι ή διά το ότι προς το άριστον της πόλεως άρχουν),

όταν δε υπό των πολλών ασκήται η εξουσία και προς το κοινόν συμφέρον, ονομάζομεν το πολίτευμα διά του κοινού πασών των πολιτειών ονόματος, π ο λ ι τ ε ί α.


Παρεκβάσεις δε των ειρημένων πολιτειών είναι

της βασιλείας μεν (5) η τυραννίς,

της αριστοκρατίας δε η ολιγαρχία,

της δε πολιτείας η δημοκρατία· 

διότι η μεν τυραννίς είναι μοναρχία προς το συμφέρον του μοναρχούντος, η ολιγαρχία προς το συμφέρον των ευπόρων, η δε δημοκρατία προς το συμφέρον των απόρων, (10) ουδεμία δε τούτων προς το κοινόν συμφέρον."

πρὸς δὲ τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν, οὐδεμία αὐτῶν.

ΠΗΓΗ

 

                              

 το κενό θα διαρρήξω, πάω να πιάσω ουρανό
κι αν με δεις να φτάνω πάνω, Θε μου ‘σχώρα με
Κι άμα πέσω να πεθάνω, παρηγόρα με.

Καιρός είναι -σιγά...σιγά (;)- να "διαρρήξουμε το κενό", ως καινοί Πολίτες σε Πολιτεία αντί κενών Κατοίκων Χώρας (-ου) , εθισμένων στις ψηφοθηρικές "διαβεβαιώσεις" και υποσχέσεις επαγγελματιών της πολιτικής, τιρκουάζ  ή άλλης ...απόχρωσης.

Το λευκό είναι σύνθεση-συνισταμένη όλων των χρωματικών περιοχών, από το ιώδες έως το ερυθρό και εκατέρωθεν αυτών.

Είναι σύνθεση του ορατού - άμεσα αισθητού φάσματος - του παρόντος και του μη ορατού δια γυμνού οφθαλμού φάσματος του ...μέλλοντος.

Είναι καθαρότητα.

Της επιλογής ... ετικετών - πολιτευμάτων , ας προκρίνουμε τη σύνθεση  των πρακτικών τους προς το κοινό συμφέρον...

Οι άριστοι πολίτες προς το άριστον της πόλεως...

( τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης (20) τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν.)

 

Υστερολόγιο :

 

«Περί το 430 π.Χ. λοιμός ενέσκηψε αιφνιδίως εις την πόλιν των Αθηνών …και νεκροί έκειντο εν ταις οδοίς …έθαπτον δε ως έκαστος εδύνατο». 50χιλ. νεκροί σε πληθυσμό ...150.000. (σαλμονέλλα) .

               

                          Η 11χρονη Μύρτις -έφυγε νωρίς- σε "φωτο" του ...430 π.χ περίπου. 

     βλ. σχετικό  βίντεο : http://www.naftemporiki.gr/video/video.asp?id=30069

Άλμα στο μέλλον : γενότυπος "μαθουσάλα" με φαινότυπο εφήβου.

 - Με ανασύσταση του ευρήματος-κρανίου 2,5 χιλιετιών, για την άψυχη Μύρτιδα.

 - Με "ανέλιξη" του γενετικού κώδικα ...(;;;) χιλιετιών, για τα ...έμψυχα homo όταν  τα   σιωπηλά γονίδια (ξανα)βρούν ενδεχομένως τη λαλιά τους.

 

Γράμμα της Μύρτιδος προς τους ηγέτες του κόσμου...

«Δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά τον θάνατό μου, ελπίζω ότι το μήνυμά μου θα επηρεάσει και θα εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να εργαστούν και να κάνουν πραγματικότητα τους Στόχους της Χιλιετίας της Ανάπτυξης.

Ο θάνατός μου ήταν αναπόφευκτος. Τον 5ο αιώνα π.Χ. δεν είχαμε ούτε τη γνώση, ούτε τα μέσα για την καταπολέμηση θανατηφόρων ασθενειών. Όμως, εσείς οι άνθρωποι του 21ου αιώνα, έχετε όλα τα μέσα για να προλαμβάνετε και να θεραπεύετε ασθένειες»πηγή

 

Ευχές στη Μυρτώ, στη Μυρσίνη, στη ...Μύρτιδα.

 

                    

Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/8H καλή μέρα από το πρωί φαίνεται — Μετεκλογικά 'τροχιοδεικτικά'