Αληθές ή ...Άληθες ;
cell
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
882 αναγνώστες
Κυριακή, 27 Μαΐου 2012
16:15

Με ένα ποίημα 24 στίχων παίρνει θέση υπέρ της Ελλάδος και εναντίον της ΕΕ ο νομπελίστας ποιητής Γκίντερ Γκράς που πριν 2 μήνες είχε ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών γράφοντας αντίστοιχο ποίημα εναντίον του Ισραήλ, το οποίο πριν ένα μήνα του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα. Το ποίημα δημοσιεύθηκε στην Sueddeutsche Zeitung και ο τίτλος του είναι "Η ντροπή της Ευρώπης". Ακούστε-διαβάστε το.


Η ντροπή της Ευρώπης του Γκίντερ Γκράς

«Europas Schande»
Ein Gedicht von Günter Grass


Dem Chaos nah, weil dem Markt nicht gerecht,                                                                      Στο χάος κοντά, γιατί δε συμμορφώθηκε στις Αγορές
bist fern Du dem Land, das die Wiege Dir lieh.                                                                           κι Εσύ μακριά από τη Χώρα, που Σου χάρισε το Λίκνο.

Was mit der Seele gesucht, gefunden Dir galt,
                                                                         Όσα Εσύ με την Ψυχή ζήτησες και νόμισες πως βρήκες
wird abgetan nun, unter Schrottwert taxiert.                                                                           τώρα θα καταλυθούν και θα εκτιμηθούν σαν σκουριασμένα παλιοσίδερα.

Als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land,                                                  Σαν οφειλέτης διαπομπευμένος και γυμνός, υποφέρει μία Χώρα
dem Dank zu schulden Dir Redensart war.                                                                                  κι Εσύ, αντί για το ευχαριστώ που της οφείλεις, προσφέρεις λόγια κενά.

Zur Armut verurteiltes Land, dessen Reichtum                                                                  Καταδικασμένη σε φτώχεια η χώρα αυτή, που ο πλούτος της
gepflegt Museen schmückt: von Dir gehütete Beute.                                                                 κοσμεί Μουσεία: η λεία που Εσύ φυλάττεις.

Die mit der Waffen Gewalt das inselgesegnete Land                                                                    Αυτοί που με την δύναμη των όπλων είχαν επιτεθεί στη Χώρα
heimgesucht, trugen zur Uniform Hölderlin(1) im Tornister.                                                      
την ευλογημένη με νησιά, στον στρατιωτικό τους σάκο κουβαλούσαν τον Χέλντερλιν.

Kaum noch geduldetes Land, dessen Obristen von Dir                                                                Ελάχιστα αποδεκτή Χώρα, όμως οι πραξικοπηματίες της κάποτε,                                       einst als Bündnispartner geduldet wurden.                                                                                 από Εσένα,ως σύμμαχοι έγιναν αποδεκτοί.

Rechtloses Land, dem der Rechthaber Macht                                                                              Χώρα χωρίς δικαιώματα, που η ισχυρογνώμων εξουσία
den Gürtel enger und enger schnallt.                                                                                         ολοένα και περισσότερο της σφίγγει το ζωνάρι.

Dir trotzend trägt Antigone Schwarz und landesweit                                                                  Σε σένα αντιστέκεται φορώντας μαύρα η Αντιγόνη και σ' όλη τη Χώρα
kleidet Trauer das Volk, dessen Gast Du gewesen.                                                                      πένθος ντύνεται ο λαός, που Εσένα φιλοξένησε.

Außer Landes jedoch hat dem Krösus verwandtes Gefolge                                                          Όμως, έξω από τη Χώρα, του Κροίσου οι ακόλουθοι κι οι όμοιοί του,
alles, was gülden glänzt gehortet in Deinen Tresoren.                                                                όλα όσα έχουν τη λάμψη του χρυσού στοιβάζουν στο δικό Σου θησαυροφυλάκιο.

Sauf endlich, sauf! schreien der Kommissare Claqueure,                                                             Πιες επιτέλους, πιες! κραυγάζουν οι εγκάθετοι των Επιτρόπων,
doch zornig gibt Sokrates Dir den Becher randvoll zurück.                                                         όμως ο Σωκράτης, με οργή σου επιστρέφει το κύπελο γεμάτο ως επάνω.

Verfluchen im Chor, was eigen Dir ist, werden die Götter,                                                           Θα καταραστούν εν χορώ, ό,τι είναι δικό Σου οι Θεοί,
deren Olymp zu enteignen Dein Wille verlangt.                                                                          που τον Όλυμπό τους η δική Σου θέληση ζητάει ν' απαλλοτριώσει. 

Geistlos verkümmern wirst Du ohne das Land,                                                                            Στερημένη από πνεύμα, Εσύ θα φθαρείς χωρίς τη χώρα,
dessen Geist Dich, Europa, erdachte.                                                                                          που το Πνεύμα Της, Εσένα, Ευρώπη, εδημιούργησε


(1)Friedrich Hölderlin (1770-1843) Γερμανός φιλέλληνας ποιητής που εγκατέλειψε τα γερμανικά στιχουργικά μέτρα, και υιοθέτησε αρχαιοελληνικα μέτρα στην ποίησή του. Φίλος του Σίλερ και του Γκαίτε έγραψε πολλά ποιήματα για την Ελλάδα

 

Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/8H καλή μέρα από το πρωί φαίνεται — Μετεκλογικά 'τροχιοδεικτικά'