Αληθές ή ...Άληθες ;
cell
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


Ρίζες Χρεοκοπίας -> 1962-1964
1455 αναγνώστες
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013
17:18

[...] Έγραφε το 1937 ο καθηγητής Άγγελος Αγγελόπουλος σχετικά με την υπέρογκη δανειακή επιβάρυνση του κράτους εκείνης της εποχής: «Η μεγάλη αυτή δανειακή επιβάρυνσις εδημιουργήθη συνεπεία των υποχρεώσεων των παλαιών δανείων και μάλιστα δανείων μη εισπραχθέντων και μη χρησιμοποιηθέντων χάριν της εθνικής οικονομίας»

Την άποψη περί διαγραφής των προπολεμικών χρεών, είχαν υιοθετήσει και άλλοι σεβαστοί καθηγητές της οικονομίας, ο διατελέσας διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Ξενοφών Ζολώτας, ο καθηγητής Δημήτριος Καλιτσουνάκης κ.ά.

…Ξεκίνησε ένας οργανωμένος διεθνής διασυρμός της χώρας από τους πιστωτές της προκειμένου να εξασφαλίσουν, μέσα από την αναδιαπραγμάτευση του προπολεμικού χρέους, όσο το δυνατόν μεγαλύτερα οφέλη. Ο διασυρμός αυτός διάρκεσε σχεδόν δυο δεκαετίες, με αποτέλεσμα μια αποικιοκρατική ρύθμιση των προπολεμικών χρεών. Την τελική αυτή ρύθμιση επέτυχε ο κ. Μητσοτάκης, ως υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, τον Ιούλιο του 1964. Ο Μητσοτάκης προχώρησε σε τέτοια ρύθμιση χρεών, ώστε μπροστά της ωχριούσε ακόμη και η παλιότερη της ΕΡΕ.

Στιγμιότυπο από 2013-11-02 17:16:49

«Η ονομαστική αξία των χορηγηθεισών νέων ομολογιών εις τους κομιστάς προπολεμικών εσωτερικών δανείων διπλασιάζεται, ο τόκος αυξάνεται και θεσπίζεται λαχείον. Εν συγκρίσει προς την ρύθμισιν υπό της κυβερνήσεως της ΕΡΕ, δίνονται ήδη 160% επί πλέον.

Το εξωτερικόν προπολεμικόν χρέος εις λίρας Αγγλίας διακανονίζεται βάσει μονογραφείσης χθες εις Λονδίνον συμφωνίας μεταξύ εκπροσώπων της ελληνικής κυβερνήσεως και των άγγλων ομολογιούχων ...υπό τους όρους του δημοσίου χρέους εις δολλάρια, ήτοι α. παραμένει το ονομαστικόν κεφάλαιον, ανερχόμενον εις 54.905.600 λίρας Αγγλίας, β. αναγνωρίζεται το 10% των συμβατικών (τόκων;)...» «Ελευθερία» 16.7.1964

Στιγμιότυπο από 2013-11-03 14:03:43

Ο διακανονισμός αποπληρωμής (σε σημερινές τιμές γύρω στα 100 δισ. ευρώ!;) προβλεπόταν να γίνει εντός 42 έως 45 ετών => 2006 – 2009* …! [...] πηγή

(*) γαπ: «από τον παππού μου Γιώργο κληρονόμησα ένα ρολόι» και τη γενναιοδωρία έναντι των δανειστών-συνεισφορά διαιώνισης της εθνικής υποθήκευσης (2009 κι εντεύθεν), θα συμπλήρωνε κανείς!


Οι αριθμοί αποκαλύπτουν

Οι επανειλημμένες διαβουλεύσεις τα χρόνια 1955-1960 δεν είχαν οδηγήσει σε συμφωνία. Το παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα δεν διεκδίκησε διαγραφή αυτών των χρεών. Ούτε και συμψηφισμό τους με οικονομικές απαιτήσεις που είχε η ίδια.

Τελικά, το 1962 η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή παρέδωσε τα ηθικά και νομικά όπλα. Στις πιέσεις προστέθηκαν εκείνη την περίοδο και οι υποδείξεις της ΕΟΚ(Thomas Piketty → Die Zeit: Germany is the country that has never repaid its debts ..in 1953, West Germany was forgiven 50 percent of its foreign debt and allowed to “restructure” domestic debts. ...It has no standing to lecture other nations). Ένα από τα προαπαιτούμενα για την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης ήταν και η ρύθμιση των προπολεμικών χρεών. Όπως ομολογούσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, η ρύθμιση ήταν «αναγκαία προϋπόθεση» για την «ολοκληρωτικήν αποκατάστασιν της διεθνούς πίστεως της χώρας».

Μάταια πολλοί διαμαρτύρονται και πολλοί μελετητές καταγγέλλουν, τεκμηριώνοντας μ΄ επίσημα στοιχεία, ότι ουσιαστικά ζήτημα προπολεμικού ελληνικού χρέους, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν υφίσταται. Τόσο, επειδή η Ελλάδα, με όσα είχε προσφέρει στον αντιφασιστικό αγώνα («ξεπλήρωσε και με το παραπάνω» είναι η χαρακτηριστική έκφραση), όσο και επειδή η Ελλάδα είχε ήδη καταβάλει τεράστια ποσά.

Ήταν ένα «απεχθές» και παράνομο χρέος.

assets_LARGE_t_942_39680787_type12128

 

Ο καθηγητής Στ. Μπαμπανάσης, επικαλούμενος διάφορες πηγές, δίνει την εικόνα της εξέλιξης του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας με απόλυτους αριθμούς μέχρι τη στάση πληρωμών του 1932: Στην εκατονταετή περίοδο 1830-1932 το σύνολο των δημόσιων δανείων που συνομολογήθηκαν με το εξωτερικό ανήλθαν στα 3 δισ. χρυσά φράγκα. Απ΄ αυτά τα περίπου 60 εκατ. συνομολογήθηκαν στην περίοδο 1830-1878. Στην περίοδο 1879-1914 τα δάνεια ήταν της τάξης του 1.117 εκατ., ενώ έφθασαν στα 1.715 εκατ. τα χρόνια 1915-1932.

Στην πραγματικότητα η χώρα εισέπραξε πολύ λιγότερα από τα 3 δισ. Μέχρι το 1932, που σταμάτησε, λόγω της στάσης πληρωμών ο εξωτερικός δανεισμός, είχε εισπράξει μόλις 2,2 εκατ. Για τα δάνεια αυτά είχε καταβάλει μέχρι τότε 2,383 εκατ. Με τις διευθετήσεις, που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια και μέχρι την αναστολή της καταβολής τοκοχρεολυσίων λόγω του πολέμου, η Ελλάδα εμφανιζόταν να χρωστά το 1939-40 το ίδιο ποσό συν τους τόκους της οκταετίας!

Άλλη μια μελανή σελίδα της διεθνούς τραπεζικής πολιτικής

Οι διεθνείς χρηματαγορές ήταν ουσιαστικά κλειστές μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιτίας της εκκρεμότητας των ελληνικών προπολεμικών χρεών. Πρόκειται για άλλη μια μελανή σελίδα της διεθνούς τραπεζικής πολιτικής, όπως τη χαρακτηρίζει ο Άγγελος Αγγελόπουλος. Επανειλημμένα, προτείνοντας την αναδιάρθρωση του χρέους με ελληνική πρωτοβουλία, έθετε το ζήτημα ως εξής:

«Ο πρώτος μεταπολεμικός δανεισμός, περιορισμένης κλίμακας, αρχίζει μόνο στις αρχές του 1960, γιατί μέχρι τότε οι ξένες τράπεζες, ακόμη και η Διεθνής Τράπεζα, της οποίας η Ελλάς ήταν από τα ιδρυτικά μέλη, ηρνούντο να χορηγήσουν δάνεια στην Ελλάδα. Υπό την πίεση των ξένων ομολογιούχων, έθεταν ως προϋπόθεση τη ρύθμιση του προπολεμικού χρέους, που είχε συναφθεί υπό ληστρικούς όρους…

Έτσι, παρά τις τεράστιες θυσίες που υπέστη, παρά τη μεγάλη της συμβολή στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά το ότι οι Αρχές Κατοχής αξίωσαν και πέτυχαν πιστώσεις υπό τη μορφή δανείων… που αρπάχτηκαν από το υστέρημα του ελληνικού λαού, η Ελλάς στα πρώτα μεταπολεμικά έτη δεν μπορούσε να συνάψει δάνεια, των οποίων είχε τόση ανάγκη για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της οικονομίας της, λόγω της αντιδράσεως των ξένων ομολογιούχων…».

Κυρίως Αμερικανοί και Άγγλοι δανειστές πίεζαν ασφυκτικά, με κάθε μέσο αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Τελικά, το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960 επέβαλλαν τις «ρυθμίσεις» τους. Υποχρέωσαν την Ελλάδα να καταβάλλει τοκοχρεολύσια μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Για δάνεια που είχαν συναφθεί από το 19ο αιώνα!

Δεν είναι ίσως πολύ γνωστό, αλλά ένα μέρος της σημερινής ελληνικής υπερχρέωσης και του διαχρονικού υπερδανεισμού οφείλεται ακριβώς και στις συμφωνίες της τελευταίας προδικτατορικής περιόδου. Αρχικώς από την κυβέρνηση Κ. Καραμανλή (1962) και αμέσως μετά από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου (1964). πηγή

...Aν.Γιαννίτσης -17/4/2016

«Χρεοκοπίες ατέλειωτες: 1827, 1843, 1893, 1932, 2010. Το 1999 ήταν η χρονιά που εξοφλήσαμε την τελευταία δόση του χρέους μας μετά την εγκαθίδρυση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου το 1898.

Η χρονική διάρκεια μέχρι να δημιουργήσουμε επονείδιστα και επαχθή χρέη, που μας ξανάφεραν σε συνθήκες πτώχευσης, κράτησε μόλις 11 χρόνια.

Για αυτά τα 11 χρόνια θα μείνουμε σε διεθνή εποπτεία απροσδιόριστο διάστημα...»

 

 
     

           «Χριστέ να σπούσαν οι φλακές» // Ριζίτικο

            Ερμηνεία: Αντώνης Μαρτσάκης...!

          ~~~

Σχόλια

11/01 03:57  cell
α'
Γ. Παπανδρέου(10/1/2015):
Επιμήκυνση για 70 χρόνια των ελληνικών ομολόγων
https://tinyurl.com/pmkj754

45 χρόνια ήταν ο συμφωνηθείς ορίζοντας αποπληρωμής για το προπολεμικό «χρέος» από γαπ senior(μητσοτάκη υπουργεύοντος-ΙΟΥΛ 1964->...2009!).
70 χρόνια επιμήκυνση για το τρέχον είναι η εισήγηση γαπ junior.
Παρακαταθήκη για τον επόμενο κύκλο senior-junior των, λ.χ, ...παπανδρέου;


β'
WIN/Gallup International-GREECE
Results of the End of Year 2014-pdf ->https://tinyurl.com/ny7ujly)
[...]
ELECTIONS IN GREECE(free & fair?) ->https://tinyurl.com/ohbl64j
POLITICIANS(trust or distrust?) ->https://tinyurl.com/k8cg7zl
[...]

Από τον σύνδεσμο-pdf της άνω δημοσκόπησης(WIN/Gallup), ενδιαφέρουσες είναι μεταξύ άλλων και οι σελίδες 18(judges)-19(journalists)-26(bankers)-27(religious leaders)-30(real names of companies' shareholders and owners)...
Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/8H καλή μέρα από το πρωί φαίνεται — Μετεκλογικά 'τροχιοδεικτικά'