Αληθές ή ...Άληθες ;
cell
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


Greece exits €arth ... Earth 2.0 - Υπερχρεωμένοι και χωρίς περιουσία...;
2804 αναγνώστες
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015
12:46

«Αιθερικοί» βηματισμοί -1

Οι 'Καλιφορνέζοι', εκατέρωθεν της Συνόδου Κορυφής της 12ης Ιουλίου...

6/7/2015-Βαρουφάκης: «Εάν χρειαστεί, θα εισάγουμε παράλληλη ρευστότητα και IOU όπως η Καλιφόρνια, σε ηλεκτρονική μορφή. Θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πριν από μια εβδομάδα». 15/7/2015-Σόιμπλε: Για την χρηματοδότηση-γέφυρα→IOU(I owe you)1, «ώστε να ελευθερώσει πόρους για τις εξωτερικές υποχρεώσεις ...ένα τεχνικό εργαλείο το οποίο εχει χρησιμοποιηθεί και αλλού, όπου υπήρχε πρόβλημα ρευστότητας, όπως στην Καλιφόρνια». Εν τέλει, για τη χρηματοδότηση-γέφυρα αποπληρωμής 'ληξιπρόθεσμων' και προσεχών οφειλών σε δντ-εκτ, προκρίθηκε τί...;(Arrears clearance→7.0bn ⇔ 10/7/2015-σελ.11)

1 X.Σμιτ-Ιούνιος 2015... Τα θέματα των πολεμικών αποζημιώσεων & του αναγκαστικού δανείου δεν έχουν κλείσει, ούτε νομικά ούτε πολιτικά… Arrears clearance→?

 

     

Το φυσικό αέριο υπολογίζεται σε βαρέλια, για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης με το πετρέλαιο – Για να κατανοούνται καλύτερα τα μεγέθη. Το μέγεθος των κοιτασμάτων έχει υπολογιστεί από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ και έχει δημοσιευθεί σε σχετικούς χάρτες. Σχετικές μελέτες έχουν γίνει και από το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου με ανάλογα αποτελέσματα – Η Γαλλία ερευνά τη Μεσόγειο από το 1911. πηγή

• ΑΙΓΑΙΟ 1,5 δις βαρέλια.

• ΙΟΝΙΟ 2 δις βαρέλια.

• ΚΡΗΤΗ 14 – 22 δις βαρέλια.

• ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ 50 δις βαρέλια  ... 'Σέβας' στον (συμ)πράξαντα τα δέοντα*

(Προσέγγιση Φώσκολου-Κονοφάγου  -αλλά και ...Γερμανών-  εδώ)

* Συμπληρωθέντων ~45 ετών από τον Ιούλιο του 1964, Γ. Παπανδρέου πρωθυπουργεύοντος και Κ.Μητσοτάκη υπουργεύοντος, οπότε και ολοκληρώθηκε η τελική-κιμπάρικη αποδοχή-ρύθμιση του προπολεμικού 'χρέους' της χώρας: i. «Αναγκαία προϋπόθεση» για την «ολοκληρωτικήν αποκατάστασιν της διεθνούς πίστεως της χώρας», ομολογούσε ο προηγηθείς πρωθυπουργεύων, εθνάρχης β'. ii. Ένα εκ των προαπαιτουμένων που έθετε η ΕΟΚ για την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης. Ορίζοντας αποπληρωμής(~€100 δισ.upd); 42-45 έτη, ήτοι 2006-2009! Η σκυτάλη της εθνικής υποθήκευσης συναντάει έτερο γαπ -τον εγγονό, ετέρου κκ προηγηθέντος -του ανηψιού...

 

Πλέον του υγρού και αερίου ορυκτού πλούτου, υφίσταται εν Ελλάδι(υπό την αίρεση να συμπαρασυρθεί σεβαστό τμήμα του στο διάστημα ...απογειωθείσης της χώρας) ΚΑΙ εκείνος των μεταλλευμάτων:

Το 19811, έτος αφετηρία της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως δέκατο μέλος, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Γκάστον Τορν δήλωνε ότι: «Η Ελλάδα μπαίνει στην Ευρώπη με 3 πλεονεκτήματα. α) την Εμπορική Ναυτιλία, β) τον Ορυκτό της πλούτο και γ) το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ελλήνων». Η Εμπορική μας Ναυτιλία υποβαθμίστηκε με την κατάργηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο ορυκτός πλούτος αγνοήθηκε και το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ελλήνων, που προϋπόθεση είχε για να αναπτυχθεί την ανεμπόδιστο ιδιωτική πρωτοβουλία1, αποδυναμώθηκε με το διακηρυχθέν και ακολουθούμενο από το 1981 και μετά δόγμα των κοινωνικοποιήσεων... Βλ. άρθρο από τον Ν.Μάρτη.

1 ...θεσπισθέντος του άρθ.6 -παρ.8 του ν.1083/30.10.1980, του προοικονομήσαντος την «διὰ γεωμετρικῆς προόδου αὔξησιν τοῦ χρέους τοῦ Χ πελάτου πρὸς μίαν τράπεζα»  Βλ. άρθρο από τον Σ.Σοφιανόπουλο.

 

«Το μεγαλύτερο Κεφάλαιο της Χώρας είναι τα κεφάλια των παιδιών της...»

Eδώ οι ΑΑΑ-«εξαγωγές» βαίνουν καλώς!

 

Υ.Γ

Get ready for a world currency(1988+30)

εκτός απροόπτου ...ν-πολικού / ν>1

Οι ηττημένες χώρες αυτού του («νομισματικού»)πολέμου θα είναι...

...αυτές που θα βρεθούν υπερχρεωμένες

'Σέβας' και στον Euclid

...και χωρίς περιουσία.

2015-Προίκα νέου Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας  ⇔  2011-Τσίπρας περί εκποίησης δημοσίου πλούτου  /  Tsipras vs Tsipras*

Προσθήκη - 19 Μαΐου 2016 - 00:35

* Με προίκα «μαμούθ» το νέο Ταμείο για τις ιδιωτικοποιήσεις: ...Υπό την ομπρέλα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ(Hellenic Company of Assets and Participations",-"H.C.A.P."5μελές εποπτικό  συμβούλιο άνωθεν του δ.σ - πλειοψηφία 4/5, ελεγχομένων των 2/5(;) εκ των πιστωτών), που ιδρύεται με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 40 εκατ. ευρώ, θα προωθείται πλέον το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. ...για να "συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας" και για "να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας". Στον έλεγχο της νέας εταιρείας μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος τρεις άμεσες θυγατρικές και ιδρύεται μία καινούργια: Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ενώ ιδρύεται η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ (ΕΔΗΣ)...

Μείζων είναι η Δημόσια Συμμετοχή και στην Ελληνικήιαχειριστικήταιρείαδρογονανθράκων... 99 χρόνια μοιρασιάς(βλ. και εδώ) -δεν παραβλέπεται η (μεταξύ άλλων) οριοθέτηση ΑΟΖ...


«Αιθερικοί» βηματισμοί -2

 

    

      Artistic concept of Earth’s bigger, older cousin Kepler-452b

       (system comparison) (mp4)

«Today we’re announcing the discovery of an exoplanet that as far as we can tell is a pretty close cousin of the Earth. It’s the closest so far» NASA’s science chief John Grunsfeld said.

Lying roughly 1,400 light years away from Earth...

           «It’s Earth 2.0»

πηγή -24/7/2015

«ὁ δὲ θεασάμενος καὶ ἀπὸ τῆς στολῆς εἰκάσας, ῞Ελληνες ἆρα, ἔφη, ὑμεῖς, ὦ ξένοι; Πῶς οὖν ἀφίκεσθε, ἔφη, τοσοῦτον ἀέρα διελθόντες;» Ἀληθῶν διηγημάτων...;

 

          

            Στίχοι: Αλ. Σακελλάριος & Χρ.Γιαννακόπουλος // Μουσική: Ι.Σπάρτακος

               Ερμηνεία: Ρ.Βλαχοπούλου

             -.-

Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/8H καλή μέρα από το πρωί φαίνεται — Μετεκλογικά 'τροχιοδεικτικά'